Herken asbest

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal mineralen dat in de natuur voorkomt. Deze zijn opgebouwd uit microscopisch kleine vezels die je niet met het blote oog kan waarnemen. Er zijn dan ook meer dan 3.500 verschillende toepassingen van asbest gekend. Hieronder de meest bekende.

Dakbedekking

Grijze golfplaten

Isolatiemateriaal

Oude rioolbuizen

Oude vloerbekleding

Vragen over asbest? Download de app AsbestCheck!

Asbest is overal aanwezig. Wees dus altijd alert. 

“Heb ik asbest in huis?” Het is een vraag die veel mensen zich terecht stellen. De kans dat jouw woning asbest bevat, is namelijk best groot. Zeker als ze ergens tussen 1950 en 2000 werd gebouwd of grondig verbouwd. De app AsbestCheck kan je alvast helpen inschatten of ook jij met asbest te maken hebt. En vooral: wat je dan verder moet doen!

Lees meer
 

     

Professionele hulp

Wanneer mag ik asbest zelf verwijderen? Wanneer moet ik professionele hulp inroepen?

Het antwoord op deze vraag is niet zo eenvoudig. De belangrijkste regel luidt als volgt: gaat het om asbest in hechtgebonden vorm en kan je de materialen verwijderen zonder ze te breken? Dan mag je dat zelf doen.

Maar … op deze regel zijn ook heel wat uitzonderingen. Bijvoorbeeld wanneer de materialen zich in slechte staat bevinden. Of wanneer ze al barsten of breuken vertonen.

Hieronder geven we je alvast de algemene principes mee.

Zogenoemde hechtgebonden toepassingen in goede staat mag je als particulier zelf verwijderen. Neem wel zeker de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

 • Smeer de te verwijderen materialen in met een fixeermiddel
 • Gebruik een stofmasker van het type FFP3 en zorg dat het goed aansluit.
 • Draag een wegwerpoverall en wegwerphandschoenen. Doe die nadien buiten uit. Spoel ook je schoenen buiten af.
 • Vermijd het vrijkomen van vezels door het materiaal te bevochtigen.
 • Demonteer asbestelementen één voor één met de hand. Probeer ze niet te breken.
 • Maak gebruik van handwerktuigen (schroevendraaier, klauwhamer). Gebruik in geen geval snel draaiende machines zoals een slijpschijf of boormachine!
 • Gooi asbesthoudende materialen niet naar beneden, maar breng ze voorzichtig naar de begane grond.
 • Verpak en laad het materiaal in speciale asbestzakken of containers met big bag, voorzien van een asbestetiket. Deponeer ook je gebruikte beschermkledij in deze zak of container
Typische voorbeelden van hechtgebonden asbest zijn golfplaten of leien. Om deze te verwijderen kan je ook een beroep doen op een aannemer. Maar kies dan wel voor een aannemer waarvan de werknemers beschikken over het jaarlijkse opleidingsattest ‘eenvoudige handelingen’.

Een andere optie is dat je het hechtgebonden asbesthoudend materiaal in goede staat gewoon laat zitten. Dat kan zolang je geen werken plant waarbij het kan worden beschadigd.

Opgelet! Gaat het om losgebonden asbest? Bijvoorbeeld asbesthoudende isolatie rond leidingen, of gespoten asbesthoudende isolatie? Dan moet je altijd een beroep doen op een erkend asbestverwijderend bedrijf. Wanneer je dit soort materiaal verwijdert, komen er namelijk altijd asbestvezels vrij.

Zit je nog met vragen, zoals:
 • Waar moet ik op letten bij de keuze van een asbestverwijderaar?
 • Hoe wordt asbest verwijderd?
 • Waar kan ik met mijn asbestafval terecht?
Check dan zeker de veelgestelde vragen!
 
Lees meer Lees minder

Opleidingen

Word je als werkgever geconfronteerd met het verwijderen van asbesthoudende materialen? Voeren jouw werknemers werken uit waarbij ze het risico lopen om aan asbest te worden blootgesteld? Dan ben je volgens de federale arbeidswetgeving verplicht om je werknemers de nodige opleidingen te laten volgen:
 
 • een basisopleiding van 8 uur
 • een jaarlijkse bijscholing van 8 uur
Het programma van die opleidingen ligt vast en omvat de volgende onderwerpen:
 
 • eigenschappen en gezondheidsrisico’s van asbest
 • soorten asbesthoudende materialen en hoe ze herkennen
 • veilige werkmethoden
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • vereisten rond gezondheidstoezicht
 • afvalstoffen opslaan en verwijderen
Sommige technieken om asbest te verwijderen (voor niet-hechtgebonden asbest moet je bijvoorbeeld de couveusezakmethode of de methode van de hermetische zone gebruiken) mogen enkel worden uitgevoerd door erkende asbestverwijderende bedrijven.

Voor werknemers van deze bedrijven gelden nog strengere opleidingsverplichtingen. Zij moeten een basisopleiding van 32 uur en een jaarlijkse herhalingsopleiding van 8 uur volgen.

Los daarvan is iedereen die met asbest kan worden geconfronteerd, gebaat met een opleiding of infosessies over asbest en de risico’s ervan.
 
Werk je in de bouwsector, dan geniet je bovendien van verschillende opleidingspremies. Constructiv komt zowel voor werkgevers als voor arbeiders van de bouwsector tussen in opleidingskosten. Een overzicht van de opleidingen waarvoor financiële tussenkomsten bestaan (waaronder verschillende opleidingen over asbest) vind je op de website van Constructiv.
 
Lees meer Lees minder